Förbättrings- och förändringsarbete inom reumatologi

Förbättrings- och förändringsarbete inom reumatologi

Korosh Hekmat | Mar 2019 | Reumatologi |

Korosh Hekmat
med.dr, överläkare,

Reumatologkliniken

Danderyds sjukhus  

”På grund av all snö och alla oplogade vägar ställs dagens träning in. Sprid gärna budskapet så att alla vet. Vänliga hälsningar från insnöade tränare.”  Det var det meddelande jag fick en söndagsmorgon i Stockholm. Helgen hade slutat som den började – med kraftigt snöfall. Snöröjningen på kommunens gator startas vid olika snödjup beroende på gatans prioritet. Vår gata är tydligen lågt prioriterad.  Prioritering inom hälso- och sjukvården är en kontroversiell fråga som får stor politisk och medial uppmärksamhet, och i den mån prioriteringar förekommer är de alltid föremål för diskussioner. Oftast är vi inte ens överens inom professionen om vilka prioriteringar som bör göras. Antalet läkare ökar förvisso, men vi ägnar fler timmar åt att sköta administrativa uppgifter än åt att träffa patienter.  På mottagningen har vi fått nya arbetsuppgifter, som att fylla i olika register och utföra ultraljudsundersökningar. Vi får ta emot allt fler patienter och betydligt tidigare i förloppet än tidigare, till exempel människor med specifika diagnostiska biomarkörer och ledvärk. Handläggningen av vissa sjukdomar, som GCA (jättecellsarterit), är under snabb omvandling och blir mer tidskrävande. Därför bör vi antingen bli fler, avsäga oss gamla arbetsuppgifter eller drastiskt förändra vårt arbetssätt. Jag själv är anhängare av det sista alternativet.  På Danderyds sjukhus uppmärksammade vi redan 2015 att läkartiderna inte räcker till om vi samtidigt får fler arbetsuppgifter och arbetar enligt gamla arbetsrutiner. Vi började systematiskt se över våra rutiner, både på mottagningen och i dagvården. Syftet var att fler patienter snabbt skulle få diagnos och rätt behandling, samtidigt som uppföljningen av patienter med etablerad sjukdom inte skulle bli lidande. Återbesöken skulle skötas med rätt intervall och helst utifrån patientens behov.  Inom reumatologin är slentrianmässiga återbesök ett stort problem. Dessa minskar drastiskt sjuka patienters möjlighet att träffa läkare samtidigt som patienter i remission ofta sitter i våra väntrum. På...