Validering av det 8:e TNM-klassifikationssystemet för SCLC på ett retrospektivt material från Sverige

Salomon Tendler | maj 2019 | Onkologi / Hematologi |

Salomon Tendler
med.dr, doktorand,
Institutionen för onkologi–patologi,
Karolinska institutet,
Stockholm

Georgios Tsakonas
med.dr, doktorand,
forskarstuderande,
Institutionen för onkologi–patologi,
Karolinska institutet,
Stockholm

Vitali Grozman
med.dr, doktorand,
Institutionen för onkologi–patologi,
Karolinska institutet,
Stockholm

Kristina Viktorsson
doktorand,
Institutionen för onkologi–patologi,
Karolinska institutet,
Stockholm

Rolf Lewensohn
senior professor,
Institutionen för onkologi–patologi,
Karolinska institutet,
Stockholm

Luigi De Petris
med.dr, doktorand,
Institutionen för onkologi–patologi,
Karolinska institutet,
Stockholm

Det första klassifikationssystem som utvecklades för småcellig lungcancer (SCLC) kallades VALSG-systemet (Veterans Administration Lung Study Group). Enligt VASLG indelades patienter med en tumörbörda som innefattade en lunga med eller utan engagemang av regionala lymfkörtlar och med intentionen att botas till ”Limited Disease” (LD), medan definitionen av ”Extensive disease” (ED) var tumörbörda bortom begränsad sjukdom, det vill säga metastaser. Denna klassificering har hängt kvar i utformningen av studier och vårdprogram för patienter med SCLC.  De senaste två decennierna har uppdateringar av TNM-klassifikationen utvecklats av IASLC (International Association for the Study of Lung Cancer). Den 8:e och senaste versionen baseras på cirka 70 000 fall (varav 6 000 patienter med SCLC). Denna version var inte avsedd att användas specifikt för patienter med SCLC. Den 8:e TNM-versionen implementerade flera nya variabler både för tumörstorlek (T), där varje centimeter numera räknas, och för särskiljande av metastaser från varandra (tabell 1). Dessutom finns flera nya stadieindelningar i denna version (tabell 2).  Syftet med denna retrospektiva studie var att undersöka om den 8:e TNM-klassifikationen kan bidra med relevant prognostisk information i jämförelse med de tidigare versionerna av TNM och VASLG-systemet för svenska patienter med SCLC.  Vår studie inkluderade 706 patienter som diagnostiserades med SCLC mellan januari 2008 och februari 2016. Patientdata rekvirerades från det svenska lungcancerregistret och inkluderade fyra stora centra i regionen Stockholm–Gotland: Karolinska universitetssjukhuset, Södersjukhuset, Sankt Görans sjukhus och Visby sjukhus.  Reklassificering genomfördes med röntgenbilder från tiden för diagnos och innefattade: DT och/eller FDG-PET/DT av thorax/buk, DT/MR hjärna och emellanåt kontrastförstärkt ultraljud av levern. Röntgenbilderna evaluerades tillsammans med en erfaren thoraxradiolog på röntgenologiska kliniken vid Karolinska sjukhuset.  Varje individuellt fall reklassificerades från det gamla VASLG-systemet till de 6:e, 7:e och 8:e versionerna av TNM. Total överlevnad definierades som intervallet mellan histopatologisk diagnos fram till död. Sista uppföljningsdatum var 30 april 2016. Patienter som var...