Senaste forskningsresultaten avseende serum neurofilament light vid MS

Henrik Zetterberg | maj 2019 | Multipel skleros |

Henrik Zetterberg
professor i neurokemi,
Göteborgs universitet och University College London, klinisk kemist, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Neurofilament är strukturella intermediärfilament i myeliniserade nervcellsutskott.1 Dessa filament är uppbyggda av tre subenheter, som brukar kallas light (NFL), medium (NFM) och heavy (NFH), beroende på hur de vandrar vid gelelektrofores. När myeliniserade axoner går sönder, oberoende av genes, läcker neurofilament ut till extracellulärvätskan i hjärnan.  Därifrån kommer proteinet ut i cerebrospinalvätska (CSV) och blod. I många år har vi kunnat mäta CSV-NFL, vars koncentration korrelerar med sjukdomsaktivitet vid multipel skleros (MS).2 För fem år sedan utvecklade vi en högkänslig så kallad Single molecule array (Simoa)-metod för NFL, vilket nu möjliggör koncentrationsbestämning av detta protein i vanliga blodprover (serum eller plasma, båda fungerar bra).3  Blodkoncentrationen av NFL korrelerar med CSV-koncentrationen och uppvisar samma kinetik efter akut CNS-skada med maximal koncentration 30–60 dagar efter skadetillfället och en halveringstid på cirka 30 dagar.4 I ett flertal studier har vi och flera andra forskarlag kunnat visa att i stort sett samtliga aspekter av CSV-NFL-testet kan replikeras med detta enkla blodprov.1  MS-patienter i skov har förhöjda serum-NFL-koncentrationer. Dessa minskar när patienten kommer ur skovet. Höga koncentrationer talar för hög sjukdomsintensitet. Om man behandlar med immunmodulerande läkemedel normaliseras serum-NFL-koncentrationen.5 Hur väl fungerar NFL för att förutsäga definitiv MS vid kliniskt isolerat syndrom (clinically isolated syndrome, CIS)? CIS är den första kliniska episoden (skovet) som uppvisar karakteristika på en iNFLammatorisk demyeliniserande CNS-sjukdom som kan vara MS, men som ännu inte uppfyller kriterierna för spridning i tid. CSV-NFL-koncentrationen hos 41 patienter med antingen CIS eller relapsing-remitting MS (RRMS) förutsade sjukdomsaktivitet efter två år med en sensitivitet på 93 procent och en specificitet på 67 procent,6 vilket var ett lovande resultat.  År 2019 publicerade Dalla Costa och medarbetare en artikel där de mätte serum-NFL-koncentrationen med en lite mindre känslig metod än den vi har utvecklat (en immunassay med elektrokemiluminiscensdetektion) hos 222 patienter med CIS.7 De fann att patienter...