ICD-behandling i livets slutskede – ett viktigt samtal

Jenny Wising | Sept 2019 | Diabetes / Hjärtkärlsjukdomar | Primärvård |

Jenny Wising
specialistsjuksköterska,
VO Kardiologi, Bollnäs sjukhus.
Centrum för forskning och utveckling,
Uppsala universitet/Region Gävleborg

Gustav Mattsson
ST-läkare, VO internmedicin,
Gävle sjukhus,
Centrum för forskning och utveckling,
Uppsala universitet/Region Gävleborg

Joseph V. Pergolizzi, Jr.
MD,
NEMA Research Group,
Naples, Florida

Jo Ann LeQuang
BA,
NEMA Research Group,
Naples, Florida

Peter Magnusson
överläkare,
VO Kardiologi,
Region Gävleborg,
doktorand,
Centrum för forskning och utveckling,
Uppsala universitet/Region Gävleborg
och Institutionen för medicin, Karolinska institutet

Behandling med en implanterbar kardiell defibrillator (ICD) syftar till att förlänga livet. En ICD erbjuder en effektiv behandling mot ventrikulära arytmier genom antitakykardipacing eller chockbehandling (defibrillering); dessutom finns pacemakerfunktion mot bradykardi och resynkroniseringsbehandling vid samtidig hjärtsvikt. De flesta som har en ICD är äldre med långt gången hjärtsjukdom och samsjuklighet, varav många har en kort förväntad livslängd. Det är därför viktigt att göra patienter, anhöriga och sjukvårdspersonal medvetna om möjligheten att stänga av ICD-behandlingen för att undvika smärtsamma chocker i livets slutskede.  En ICD kan stängas av utan att behandlingen för bradykardi eller kammarsynkroniseringen påverkas. Detta utförs med hjälp av programmerarutrustning eller genom att lägga en magnet över dosan. En tillräckligt stark magnet fixerad över dosan med tejp förhindrar ICD-behandling till dess att magneten avlägsnas.  ICD av märket Biotronik™ utgör ett undantag då magneten måste avlägsnas och appliceras på nytt var åttonde timme för att hålla ICD-behandlingen avstängd. Det är önskvärt att det finns magneter tillgängliga på exempelvis äldreboenden, där patienter med ICD kan komma att vårdas i livets slutskede och programmeringskunnig personal inte finns tillgänglig. ICD-tillslag i livets slutskede Tyvärr är det inte ovanligt med ICD-chocker under livets slutskede. Ungefär en tredjedel av patienter med ICD riskerar att få en potentiellt smärtsam elektrisk chock under det sista dygnet före döden.1 I en studie av 65 patienter med ICD var behandlingen aktiv hos 51 procent trots att döden var nära förestående, och 24 procent av patienterna fick en chock de sista 24 timmarna i livet.2 Det förekom att chocker som utdelades under de sista timmarna i livet inte observerades och därmed inte dokumenterades.3 Att stänga av en ICD är lagligt, medicinskt rimligt och etiskt korrekt när det är ett informerat beslut.3 Patienter måste, när så är möjligt, informeras om vad det innebär att stänga av behandlingen.  Beslutet om att avsluta...