Mortalitetstrender och dödsorsaker vid incident typ 2-diabetes

Minskad risk för multipel skleros hos patienter med kronisk hepatit C

Jonas Söderholm | Okt 2019 | Multipel skleros |

Jonas Söderholm
fil.dr,
Institutionen för laboratoriemedicin,
Karolinska institutet

Martin Lagging
professor, leg. läk,
Institutionen för biomedicin,
Sahlgrenska Akademin,
Göteborgs universitet

Trots att det har gått över 150 år sedan sjukdomen multipel skleros (MS) beskrevs för första gången av den franske neurologen Jean-Martin Charcot, så är den bakomliggande orsaken till MS ännu inte helt klarlagd. Forskningen är överens om att en kombination av genetiska och miljörelaterade faktorer, som kvinnligt kön, HLA-DR1*15 och rökning, är förknippade med en ökad risk för MS.1  Studier har även visat att individer med tidigare virusinfektioner, som Epstein-Barr, mässling, röda hund och vattkoppor, har en högre risk för att utveckla MS.2 Å andra sidan finns även evidens för att infektion med CMV eller HIV kan innebära ett visst skydd mot MS.3,4 Huvudmålet för hepatit C-viruset (HCV) är hepatocyter i levern, vilket i de flesta fall leder till en kronisk leverinfektion. Studier har dock visat att HCV även kan infektera andra celler, som B-celler och monocyter, och att patienter med HCV upplever många extrahepatiska symtom.  Till exempel kan infektionen leda till en HCV-medierad B-cellsproliferation som producerar autoantikroppar.5 B-cellsproliferation har även implicerats som en av de bakomliggande orsakerna till MS,6 vilket är skälet till att patienter med MS framgångsrikt kan behandlas med rituximab.  Den vanligaste smittvägen för HCV i Europa är intravenöst missbruk, vilket gör att patienter med HCV generellt tillhör en lägre socioekonomisk grupp med en högre grad av rökning än gemene man.7 Det finns därför många faktorer som pekar på att patienter med HCV borde ha en högre risk att utveckla MS, vilket är orsaken till att vi ville undersöka risken för MS bland patienter med HCV.  Metoder Patienter med kronisk HCV identifierades i patientregistret (innehåller patientbesök från både öppen och sluten vård, men inte från primärvård) med ICD-10-koden B18.2. För att identifiera MS-diagnoser användes ICD-10-koden G35.  Studien undersökte patientbesök mellan 2001 och 2013, där patienter med HCV började följas vid första patientbesöket med HCV-diagnos (indexdatum) till...