Har rödbetsjuice prestationshöjande effekt?

Jonathan Al-Saadi* | Nov 2019 | Diabetes / Hjärtkärlsjukdomar | Primärvård |

Jonathan Al-Saadi*
med.kand.,
Karolinska institutet

Hanna Olsson*
med.kand.,
Karolinska institutet

Jo Ann LeQuang
BA,
NEMA Research Group,
Naples, Florida

Joseph V. Pergolizzi, Jr.
MD,
NEMA Research Group,
Naples, Florida

Peter Magnusson
överläkare,
VO Kardiologi,
Region Gävleborg,
doktorand,
Centrum för forskning och utveckling,
Uppsala universitet/Region Gävleborg
och Institutionen för medicin, Karolinska institutet

Näringsämnen i form av livsmedel och kosttillskott är föremål för omfattande intresse bland idrottsutövare. Såväl professionella idrottare som motionärer gör medvetna val och efterfrågar produkter som påstås ha prestationshöjande effekter. Rödbetor innehåller ämnen som anses prestationshöjande och rödbetsjuice används inom konditionskrävande idrotter. Denna artikel syftar till att kartlägga det vetenskapliga underlaget för påståendet att rödbetsjuice kan ha gynnsamma effekter. Biokemi Den träningsfysiologiska effekten av rödbetsjuice anses bero på dess höga nitratinnehåll, vilket ökar aktivt kväveoxid (NO).1 I flera av kroppens celler bildas NO av enzymet kväveoxidsyntas (NOS) genom omvandling av aminosyran L-arginin.2  Tidigare har nitrat (NO3-), som finns rikligt i rödbetor, tillsammans med nitrit (NO2-) betraktats som overksamma biprodukter i föda eller slutgiltiga elimineringsprodukter av NO. På senare tid har det dock uppdagats att NO också kan bildas från nitrat och nitrit i NOS-oberoende reaktionsvägar.3  Dietärt nitrat absorberas till blodet från tarmarna och det mesta utsöndras med urinen. Upp till 25 procent tas emellertid upp av spottkörtlarna och koncentreras i saliven. I munhålan reduceras den koncentrerade nitraten till nitrit av bakterier.4  Vidare kan nitrit vid kontakt med magsyra i magsäcken omvandlas direkt till NO, som då absorberas till blodet. Detta kallas den enterosalivära cirkulationen.4 Dessutom förefaller nitrit kunna omvandlas direkt till NO i blodet under framför allt hypoxiska förhållanden.3 Fysiologi Det är välkänt att NO har relaxerande effekt på blodkärlens glatta muskulatur. NO är dock en molekyl med mångfacetterad funktionalitet i kroppen. Utöver dess vasodilaterande effekt agerar molekylen som neurotransmittor, den hämmar trombocytaggregation och spelar en viktig roll i nedbrytningen av mikroorganismer hos makrofager och neutrofiler.5 Redan 1980 visade Furchgott med kollegor att vasodilatation i stor utsträckning var beroende av en okänd substans från kärlens egna endotel, som döptes till endotelderiverad relaxerande faktor (EDRF).6 Det visade sig emellertid senare att EDRF i huvudsak var NO.7 NO bildas framför allt i...