Malignt lymfom med fatalt förlopp hos patient med HIV och välbevarat immunsystem

Sven Grützmeier | Dec 2019 | Infektionsmedicin |

Sven Grützmeier
överläkare, med. dr.,
Infektion/Venhälsan,
Södersjukhuset,
Stockholm

Maligna lymfom hos patienter med HIV orsakas i hög omfattning av Epstein Barr-virus (EBV) och några av humant herpesvirus 8 (HHV-8) som också orsakar Kaposis sarkom (KS). De flesta maligna lymfom är B-cellslymfom, men T-cellslymfom är också beskrivna.1  Cytomegalovirusets (CMV) roll för utveckling av maligna lymfom är oklar, men både CMV och HHV-8 har påvisats i tumörnära vävnad hos patienter med Burkitts lymfom. CMV har en roll vid utveckling av lymfoproliferativ sjukdom efter transplantation (post transplant lymphoproliferative disease, PTLD).2,3 Majoriteten av alla HIV-positiva personer är CMV-seropositiva som tecken på tidigare genomgången infektion, och i gruppen män som har sex med män (MSM) är upp till 98 procent CMV-seropositiva.4 Därför finns mycket få rapporter publicerade om förloppet av primär CMV-infektion hos patienter med HIV-infektion. Rapporter om mycket snabbväxande lymfom har publicerats tidigare,5 men orsaken till dessa har inte varit känd. Material och metod En 34-årig man med känd HIV-infektion sedan ett par år insjuknade med hög feber, trötthet och lymfkörtelförstoring6 tre veckor efter att ha haft oskyddat sex. HIV-infektionen var diagnostiserad sedan två år tillbaka. Då var han seronegativ för hepatit A, hepatit C och CMV, men seropositiv för EBV, hepatit B och e-antigen. Han hade CD4 >500 × 106/L. Han fick ingen HIV-behandling och ett år senare var CD4 fortfarande >500 × 106/L. Han kom först till mottagningen, och på grund av försämring togs han in på vårdavdelning ett par dagar senare. Vid inskrivningen hade han förstorade lymfkörtlar på båda sidor av halsen och i axillerna. Han hade ingen palpabel lever- eller mjältförstoring, men var öm vid palpation under vänster revbensbåge.  Efter tre dagar hade lymfkörtlarna vuxit kraftigt och han fick en klar förstoring av mjälten som kändes 5 centimeter under vänster revbensbåge, och nu kändes även levern 1–2 centimeter under höger revbensbåge. Hjärta, blodtryck och lungor var utan anmärkning....