Genetik bakom dilaterad kardiomyopati och kliniska konsekvenser

Daniel Oehler | Apr 2020 | Diabetes / Hjärtkärlsjukdomar | Primärvård |

Daniel Oehler
ST-läkare,
Avdelningen för kardiologi,
lungmedicin
och vaskulär medicin,
Düsseldorfs universitetssjukhus,
Düsseldorf, Tyskland

Jonathan Al-Saadi
med. stud.,
Karolinska institutet

Hanna Olsson
med. stud.,
Karolinska institutet

Peter Magnusson
överläkare, VO Kardiologi,
Region Gävleborg,
doktorand,
Centrum för forskning och utveckling,
Uppsala universitet/Region Gävleborg
och Institutionen för medicin,
Karolinska institutet

Familjär dilaterad kardiomyopati definieras som förekomst hos två eller fler familjemedlemmar, alternativt en familjemedlem i kombination med förekomst av plötslig hjärtdöd före 35 års ålder. Patienter med förekomst av DCM eller plötslig hjärtdöd under 35 år hos förstagradssläkting, samtidig retledningssjukdom eller vid DCM som del av ett syndrom bör utredas genetiskt. Dilaterad kardiomyopati (DCM) är en vanlig orsak till hjärtsvikt och den främsta orsaken till hjärttransplantation.1 Förekomsten av icke-ischemisk DCM har rapporterats till 1 av 2 500 individer.2 Senare studier tyder på betydligt högre förekomst; uppemot 1 av 250 individer.3 Etiologin bakom DCM är multifaktoriell, och både genetik och miljö bidrar till sjukdomsutvecklingen. Familjär DCM definieras som förekomst hos två eller fler familjemedlemmar, alternativt en familjemedlem i kombination med förekomst av plötslig hjärtdöd före 35 års ålder. Sjukdomen har uppskattats utgöra 20–50 procent av patienterna, men är beroende av hur kohorten selekteras.4,5 Kunskapen om de genetiska faktorer som orsakar eller påverkar DCM har påtagligt ökat de senaste två årtiondena. I dag har fler än 100 nukleära och mitokondriella gener kopplats till DCM.6 Många av dessa kan orsaka monogenetisk DCM, det vill säga sjukdomsutveckling på basis av en påverkad gen. Utvecklingen av genetisk diagnostik medger numera genetisk analys som en del av utredningen av DCM.7Redan i dag finns kunskap som kan bidra till individualiserad handläggning, men ytterligare kunskap inom detta komplexa område är att förvänta de kommande åren. Klinisk bild och diagnostik Personer som befinner sig i tidiga sjukdomsstadier eller som är mutationsbärare förefaller kunna vara asymtomatiska under många år. Oberoende av vilken enskild gen som är påverkad brukar familjär DCM bli symtomatisk först runt 40 års ålder, men i enstaka fall kan debuten ske i ungdomen eller till och med perinatalt. Patienter med DCM kan uppvisa olika symtom beroende på grad av hjärtsvikt, arytmibenägenhet, tromboembolism och påverkan på andra organ som del i ett...