Hormonella preventivmedel vid premenstruella besvär

Cecilia Lundin | Jun 2020 | Primärvård |

Cecilia Lundin
leg. läkare, doktorand,
Institutionen för kvinnors
och barns hälsa,
Uppsala universitet

Psykiska och somatiska besvär före menstruation är vanligt. Ägglossning är en förutsättning för premenstruella symtom. Därför behöver många kvinnor med PMS och PMDS graviditetsskydd eller behandling för menstruationsrelaterade besvär. Det är vanligt att uppleva psykiska och somatiska symtom före menstruation. Bland fertila kvinnor beräknas 20–30 procent ha premenstruellt syndrom (PMS) med måttliga besvär, medan 3–8 procent har svårare besvär – premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS).1  Premenstruella besvär förekommer under de reproduktiva åren, vilket innebär att en stor andel kvinnor med PMS och PMDS behöver graviditetsskydd eller behandling för menstruationsrelaterade besvär som dysmenorré. Diagnostik De psykiska kärnsymtomen vid premenstruella besvär är irritabilitet, affektlabilitet, ångest och nedstämdhet, me-dan spända bröst och en känsla av att vara uppsvälld är vanliga somatiska symtom. Vid PMDS finns fem eller fler symtom samten påtagligt nedsatt livskvalitet och nedsatt funktion. Samtliga elva symtom finns listade i textruta 1. Ägglossning, med påföljande gulkroppsbildning och frisättning av progesteron, är en förutsättning för pre-menstruella besvär. Symtomen är cykliska och korrelerar med menstruationscykeln: de är som värst under lutealfas (mellan ägglossning och menstruation), men lättar i samband med menstruationsstart och försvinner helt under follikelfas. Kvinnan bör med fördel skatta sina symtom prospektivt under en, men helst två, månader. Följer symtomen inte den typiska cykliciteten bör annan genes, exempelvis depression eller ångestsjukdom, misstänkas. Orsak Könshormoner utövar effekt i det centrala nervsystemet genom flera olika mekanismer, och receptorer för östrogen och progesteron uttrycks i hög utsträckning i regioner av hjärnan som är viktiga för emotionell och kognitiv reglering.3 Progesteronmetaboliten allopregnanolon – en positiv modulator till GABA-A-receptorn – är en viktig komponent vid premenstruella besvär, och vissa kvinnor är känsliga för allopreganolon i koncentrationer som motsvarar dem som återfinns under lutealfas.4 Hormonella preventivmedel • Kombinerade preparat Första linjens behandling vid premenstruella besvär utgörs av vissa typer av kombinerade p-piller samt av SSRI.1 Kombinerade p-piller – ensamt...