Annonsörer

En 360-graderslösning som matchar din produkt och målgrupp

På BestPractice Nordic har vi som mission att förbättra folkhälsan och patientbehandlingen genom dialog och förmedling av ”best practice” mellan läkare och annan vårdpersonal. Hög vetenskaplighet och relevans är essensen i vårt dna – ”läkare skriver till läkare”.

Denna mission ligger bakom alla lösningar som vi erbjuder våra kunder – oavsett om det är en enstaka kampanj eller en 360-graderslösning som omfattar alla våra tre plattformar: Digital, Print och Event.

Vi är 10 engagerade medarbetare med olika yrkesbakgrund. Vi ger dig kompetent stöd för att hitta lösningar som matchar din produkt och målgrupp, så att du kan uppnå dina kommunikations- och kampanjmål.

 

För mer information, kontakta

CEO: Peter Bøgkjær, mobil  +45 2245 7262, mail pbo@bpno.dk​​

Editor in Chief: Jan Andreasen, mobil +45 5151 8831, mail jan@bpno.dk​​

CMO & branding advisor: Charlotte F. Knudtzen, mobil +45 6139 4747, mail ckn@bpno.dk

 

Ladda ner Media Kit med information och specifikationer för Digital, Print och Event här