Effektiva och accepterade preventivmedel är avgörande för sexuell och reproduktiv hälsa. För att rådge i valet av preventivmetod gäller det att förmedla kunskap och motivation och att komma ihåg att vilken metod som helst är bättre än ingen alls – och att flera metoder kan kombineras. En effektiv preventivmedelsmetod i botten kan kombineras med kondom ...

Psykiska och somatiska besvär före menstruation är vanligt. Ägglossning är en förutsättning för premenstruella symtom. Därför behöver många kvinnor med PMS och PMDS graviditetsskydd eller behandling för menstruationsrelaterade besvär. Det är vanligt att uppleva psykiska och somatiska symtom före menstruation. Bland fertila kvinnor beräknas 20–30 procent ha premenstruellt syndrom (PMS) med måttliga besvär, medan 3–8 ...

The ongoing Covid-19 pandemic has focused on patients in need of intensive care. The number of mechanically ventilated patients has become a factor in how the pandemic is going. For the severely ill patient, oxygen therapy is a central medicine. However, too little and too much oxygen can be life-threatening. The potential side effects of ...

Familjär dilaterad kardiomyopati definieras som förekomst hos två eller fler familjemedlemmar, alternativt en familjemedlem i kombination med förekomst av plötslig hjärtdöd före 35 års ålder. Patienter med förekomst av DCM eller plötslig hjärtdöd under 35 år hos förstagradssläkting, samtidig retledningssjukdom eller vid DCM som del av ett syndrom bör utredas genetiskt. Dilaterad kardiomyopati (DCM) är ...

Acute limb ischemia (ALI) is caused by embolism, thrombosis or trauma and is defined as any sudden decrease in limb perfusion, inducing a potential threat to limb viability.1To be defined as acute, the condition should have appeared no more than 2 weeks earlier. In the 1990th the incidence of all ALI was found to be ...

Testa din kunskap om arterosklerotisk sykdom, PAD/CAD. Aterosklerotisk sjukdom i perifera och hjärtkärl drabbar många patienter årligen och ökar både sjuklighet och dödlighet. Klicka och testa din kunskap om aterosklerotisk sjukdom (PAD / CAD). Se gärna BestPractice Nordic MEDtalks före du gör quizzen: Perifer arteriell sjukdom (PAD) Klinisk hantering och behandling av PAD Bestämning av ...

Myocardial infarction with nonobstructive coronary arteries (MINOCA) beskriver hjärtinfarkt med kranskärlsröntgen utan tecken på trombos eller signifikant stenos. Ett flertal tillstånd kan orsaka MINOCA, der är associerat med ökad ettårsmortalitet. Myocardial infarction with nonobstructive coronary arteries (MINOCA) är ett nytt koncept som omnämndes i europeiska riktlinjer år 2017. Begreppet beskriver scenariot där en patient med ...

Patienter med kardiovaskulär sjukdom kan vistas på hög höjd, men hur hög och hur stor ansträngning de kan utföra beror på sjukdom och stadium. Det är viktigt att se över patientens läkemedel innan denne vistas på hög höjd, då vissa läkemedel är mindre effektiva eller kan påverka det fysiologiska svaret vid hypobar hypoxi. Människan har under detta sekel rest ...

24-timmars ambulatorisk mätning av blodtrycket är starkare associerad med god prediktion av mortalitet och hjärt–kärlsjukdom än vanlig blodtrycksmätning på kliniken. Samtidigt är summationsmåttet av alla mätningar över dygnet av systoliskt blodtryck den viktigaste variabeln att titta på i den kliniska bedömningen av en patient. 24-timmars ambulatorisk mätning av blodtrycket (AMBP) introducerades i kliniken för 20–30 år sedan när denna ...

Glukagon motreglering mot hypoglykemi upprätthålls under inkretinbehandling även hos patienter med ökad risk för hypoglykemi, vilket kan bidra till den låga risken för hypoglykemi i samband med behandling med inkretin. Inkretin kan användas ensamt eller i kombination med andra typer av glukossänkande läkemedel för att minska risken och rädslan för hypoglykemi, särskilt för patienter med ...