Återkommande icke-kardiell bröstsmärta har negativ inverkan på psykiskt välmående och hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL). Detta gäller i synnerhet patienter med tidigare hjärtsjukdom vilka visar signifikant lägre HRQoL än patienter med icke-kardiell bröstsmärta utan tidigare hjärtsjukdom. 

Det är vanligt med inflammation i ena eller bägge käklederna hos barn och ungdomar med juvenil idiopatisk artrit. Käkledsartrit är dessutom ofta svår att diagnosticera. Långsiktigt riskerar mandibelns tillväxt att hämmas genom att kondylens tillväxtzon påverkas intraartikulärt. Även en diskret formförändring av kondylen kan vara en riskfaktor för underutveckling av underkäken och ett dysfunktionellt bett.

At ASCO 2020 meeting, the new final survival results of the SPARTAN study were reported. When we look at overall survival in SPARTAN, the use of apalutamideprolongs survival from 60 months to 74 months – that is a 14-month survival advantage, with a hazard ratioof 0.78. Earlier reports have shown significant advantages in reduction of metastasis development rates and the time to symptomatic regression.

MEST SETE MEDtalks

ASCO 2019: Breakthrough for CDK4/6 inhibitor + endocrine therapy in premenopausal patients with HR+/HER2− advanced breast cancer   Se hele webinar

ASCO 2019: Breakthrough for CDK4/6 inhibitor + endocrine therapy in premenopausal patients with HR+/HER2− advanced breast cancer

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/4rwno0og6n.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_4rwno0og6n videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/4rwno0og6n/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
ASCO 2019: Breakthrough for CDK4/6 inhibitor + endocrine therapy in premenopausal patients with HR+/HER2− advanced breast cancer&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bpno.se/webinar/asco-2019-breakthrough-for-cdk4-6-inhibitor-endocrine-therapy-in-premenopausal-patients-with-hr-her2%e2%88%92-advanced-breast-cancer/'>Se hele webinar
ASCO 2019: Breakthrough for CDK4/6 inhibitor + endocrine therapy in premenopausal patients with HR+/HER2− advanced breast cancer

ASCO 2019: Updated overall survival for treatment of locally advanced or metastatic triple-negative breast cancer

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/rp2kqsxgnz.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_rp2kqsxgnz videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/rp2kqsxgnz/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
ASCO 2019: Updated overall survival for treatment of locally advanced or metastatic triple-negative breast cancer&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bpno.se/webinar/asco-2019-updated-overall-survival-for-treatment-of-locally-advanced-or-metastatic-triple-negative-breast-cancer/'>Se hele webinar
ASCO 2019: Updated overall survival for treatment of locally advanced or metastatic triple-negative breast cancer

EHA 2019: Venetoclax plus obinutuzumab improves PFS and MRD negativity in patients with previously untreated CLL and comorbidities

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/abbfjgn32v.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_abbfjgn32v videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/abbfjgn32v/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
EHA 2019: Venetoclax plus obinutuzumab improves PFS and MRD negativity in patients with previously untreated CLL and comorbidities&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bpno.se/webinar/eha-2019-venetoclax-plus-obinutuzumab-improves-pfs-and-mrd-negativity-in-patients-with-previously-untreated-cll-and-comorbidities/'>Se hele webinar
EHA 2019: Venetoclax plus obinutuzumab improves PFS and MRD negativity in patients with previously untreated CLL and comorbidities

EHA 2019: Highly effective combination for initial therapy for young, fit CLL patientsEHA 2019: Highly effective combination for initial therapy for young, fit CLL patients

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/abbfjgn32v.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_abbfjgn32v videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/abbfjgn32v/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
EHA 2019: Highly effective combination for initial therapy for young, fit CLL patientsEHA 2019: Highly effective combination for initial therapy for young, fit CLL patients&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bpno.se/webinar/eha-2019-highly-effective-combination-for-initial-therapy-for-young-fit-cll-patientseha-2019-highly-effective-combination-for-initial-therapy-for-young-fit-cll-patients/'>Se hele webinar
EHA 2019: Highly effective combination for initial therapy for young, fit CLL patients

CheckMate 9LA is the second trial in a row of trials investigating the role of immunotherapy combinations in patients with non-small cell lung cancer (NSCLC). At the preplanned interim analysis after 8.1 months, overall survival was significantly prolonged with the combination of ipilimumab (IPI) and nivolumab (NIVO) and chemo vs chemo alone as front-line therapy in unselected patients with advanced NSCLC at all PD-L1 levels.

Riktlinjer för antikonception

Effektiva och accepterade preventivmedel är avgörande för sexuell och reproduktiv hälsa. För att rådge i valet av preventivmetod gäller det att förmedla kunskap och motivation och att komma ihåg att vilken metod som helst är bättre än ingen alls - och att flera metoder kan kombineras. En effektiv preventivmedelsmetod i botten kan kombineras med kondom vid behov mot skydd mot STI, så kallad dubbelt skydd.

Psykiska och somatiska besvär före menstruation är vanligt. Ägglossning är en förutsättning för premenstruella symtom. Därför behöver många kvinnor med PMS och PMDS graviditetsskydd eller behandling för menstruationsrelaterade besvär.

#Senaste Tidskrift

Non-Melanoma Skin Cancer

Nr. 1 • april 2020
Årgang 1
  • Causes
  • Treatments
  • News