Resultaten i denna interventionsstudie visar att deltagarnas förmåga att komma ihåg och förstå resultaten av epikutantestningen samt att göra förändringar i sin livsföring var beroende av vissa faktorer. Det handlade om antalet ämnen de testats positiva för, vilka kontaktallergier de hade samt om ålder och kön. Resultaten belyser vikten av effektiv utbildning och noggrann information om innebörden av positiva reaktioner vid epikutantestning av dessa patientgrupper.

Update: Cutaneous manifestations in COVID-19

Up to 20% of COVID-19 cases have shown skin manifestations. Therefore, in trying to detect and manage the disease earlier and more effectively, it is important to understand how COVID-19 can appear on the skin.

Many general practitioners and dermatologists have reported an increased incidence of severe hand eczema during the COVID-19 pandemic.

Severe disease with Kawasaki-like symptoms in children has shown a possible association with COVID-19.

We have seen quite a few interesting results within Merkel cell carcinomas (MCC) patient treatment. New data consolidate the rationale for including immunotherapy as part of standard treatment for patients with MCCs.

X-ray, UVB light, HPV apoptosis inhibition and reduced immunosurveillance can cause NMSC. Also, hereditary disease genes, a number of genotypical and phenotypical traits as well as sunbathing practices, including tanning beds, can increase the risk of cancer.

#Senaste Tidskrift

Dermatologi

Nr. 1 • mars 2020
Årgång 11
  • Malignt melanom
  • Atopisk dermatit
  • Allergi

Special Issue

Updates on COVID-19