Det snabba dramatiska förlopp från en klinisk misstänkt CMV-mononukleos till ett dödligt förlöpande lymfom hos en patient med HIV har inte beskrivits förut.

#Senaste Tidskrift

#

Infektionsmedicin

Leo Flamholc,

Leo Flamholc,
överläkare

Ola Weiland,

Ola Weiland,
professor, överläkare