Interleukin-22 vid MS

Den genotyp av rs17066096 som ökar risken för MS ger också högre uttryck av IL-22BP, som i djurmodeller orsakar en allvarligare autoimmun neuroinflammation.

Det finns epidemiologiska olikheter som stöder det faktum att man ser skillnader hos familjära respektive sporadiska patienter med MS. Vidare visar de flesta av studierna att medlemmar i MS-familjer oftast har samma förloppsform, men inte samma ålder vid tidpunkten för diagnosen.

Vi introducerar den första atlasen över MS-hjärnlesioner som vi har utvecklat för att möjliggöra identifiering av molekylära signaturer som visar hur MS-lesioner bildas, utvecklas och progredierar.

Mortalitetstrender och dödsorsaker vid incident typ 2-diabetes

Virusinfektioner har visat sig både kunna höja och sänka risken för MS. Patienter med HCV har många riskfaktorer för MS. Den generellt högre frekvensen av rökning i torde ha störst negativ påverkan.

Uppmärksamheten på den kognitiva funktionsnivån hos personer med MS har ökat på senare år. En undersökning bland Scleroseforeningens medlemmar visar att 62 procent av samtliga tillfrågade har kognitiva svårigheter i varierande grad.

MS patients have a generally increased risk of cardiovascular disease, but there is little data on how different disease modifying treatments may alter this risk in patients treated in clinical practice. In this MEDtalk Thomas Frisell will give you an answer.

#Senaste Tidskrift

Updates on COVID-19

ECTRIMS 2019

#

Multipel skleros

Anders Svenningsson,

Anders Svenningsson,
docent, överläkare

Jan Lycke,

Jan Lycke,
professor, överläkare

Lille-Mor Jansson,

Lille-Mor Jansson,
leg. sjuksköterska

Magnus Vrethem,

Magnus Vrethem,
professor, överläkare