Vi har på senare år lärt oss alltmer om vilka faktorer som leder till ökad risk för multipel skleros (MS). Det mönster som framkommit är att det inte är en enda utan ett stort antal faktorer, såväl genetiska (ärftliga) som livsstils- eller omgivningsfaktorer, däribland vissa infektioner.

Interleukin-22 vid MS

Den genotyp av rs17066096 som ökar risken för MS ger också högre uttryck av IL-22BP, som i djurmodeller orsakar en allvarligare autoimmun neuroinflammation.

Det finns epidemiologiska olikheter som stöder det faktum att man ser skillnader hos familjära respektive sporadiska patienter med MS. Vidare visar de flesta av studierna att medlemmar i MS-familjer oftast har samma förloppsform, men inte samma ålder vid tidpunkten för diagnosen.

MS Atlas – molekylär kartläggning

Vi introducerar den första atlasen över MS-hjärnlesioner som vi har utvecklat för att möjliggöra identifiering av molekylära signaturer som visar hur MS-lesioner bildas, utvecklas och progredierar.

Skleros hos patienter med hepatit C

Virusinfektioner har visat sig både kunna höja och sänka risken för MS. Patienter med HCV har många riskfaktorer för MS. Den generellt högre frekvensen av rökning i torde ha störst negativ påverkan.

Mortalitetstrender och dödsorsaker vid incident typ 2-diabetes

Kognitiva svårigheter hos personer med MS

Uppmärksamheten på den kognitiva funktionsnivån hos personer med MS har ökat på senare år. En undersökning bland Scleroseforeningens medlemmar visar att 62 procent av samtliga tillfrågade har kognitiva svårigheter i varierande grad.

#Senaste Tidskrift

Updates on COVID-19

ECTRIMS 2019

#

Multipel skleros

Anders Svenningsson,

Anders Svenningsson,
docent, överläkare

Jan Lycke,

Jan Lycke,
professor, överläkare

Lille-Mor Jansson,

Lille-Mor Jansson,
leg. sjuksköterska

Magnus Vrethem,

Magnus Vrethem,
professor, överläkare