Oxygen therapy is a central medicine for the severely ill patient. However it should be used with clear indications and precautions. 

Familjär dilaterad kardiomyopati (DCM) definieras som förekomst hos två eller fler familjemedlemmar. Patienter med DCM eller plötslig hjärtdöd under 35 år hos förstagradssläkting eller samtidig retledningssjukdom bör utredas genetiskt.

Peripheral arterial disease (PAD) constitutes worldwide a great part of all atherosclerotic manifestations. Preventive measures are of the greatest importance.

Medicinskt test om PAD/CAD

Testa din kunskap om arterosklerotisk sykdom, PAD/CAD. Aterosklerotisk sjukdom i perifera och hjärtkärl drabbar många patienter årligen och ökar både sjuklighet och dödlighet. Klicka och testa din kunskap om aterosklerotisk sjukdom (PAD / CAD). Se gärna BestPractice Nordic MEDtalks före du gör quizzen: Perifer arteriell sjukdom (PAD) Klinisk hantering och behandling av PAD Bestämning av ankel-brakialindex (ABI) [gravityform id="8" title="true" description="true"]

Utredning av hjärtmuskelskada

Myocardial infarction with nonobstructive coronary arteries (MINOCA) beskriver hjärtinfarkt med kranskärlsröntgen utan tecken på trombos eller signifikant stenos.

Patienter med kardiovaskulär sjukdom kan vistas på hög höjd, men hur hög och hur stor ansträngning de kan utföra beror på sjukdom och stadium.

#Senaste Tidskrift

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Hjärt-kärlsjukdom
  • Blodtrycksmätning
  • Inkretinbehandling

Updates on COVID-19

Medicinskt test

MEDtalks du bör se

MEDtalks du bör se

Perifer arteriell sjukdom (PAD) – definition,...

Föreläsare: Joakim Nordanstig

Speltid: 7:25

Bättre behandling av kransartärsjukdom (CAD) och...

Föreläsare: Lars Rydén

Speltid: 27:04

Blödningar under AK-behandling

Föreläsare: Jess Lambrechtsen

Speltid: 10:05