Effektiva och accepterade preventivmedel är avgörande för sexuell och reproduktiv hälsa. För att rådge i valet av preventivmetod gäller det att förmedla kunskap och motivation och att komma ihåg att vilken metod som helst är bättre än ingen alls - och att flera metoder kan kombineras. En effektiv preventivmedelsmetod i botten kan kombineras med kondom vid behov mot skydd mot STI, så kallad dubbelt skydd.

Psykiska och somatiska besvär före menstruation är vanligt. Ägglossning är en förutsättning för premenstruella symtom. Därför behöver många kvinnor med PMS och PMDS graviditetsskydd eller behandling för menstruationsrelaterade besvär.

Oxygen therapy is a central medicine for the severely ill patient. However it should be used with clear indications and precautions. 

Familjär dilaterad kardiomyopati (DCM) definieras som förekomst hos två eller fler familjemedlemmar. Patienter med DCM eller plötslig hjärtdöd under 35 år hos förstagradssläkting eller samtidig retledningssjukdom bör utredas genetiskt.

Peripheral arterial disease (PAD) constitutes worldwide a great part of all atherosclerotic manifestations. Preventive measures are of the greatest importance.

Medicinskt test om PAD/CAD

Testa din kunskap om arterosklerotisk sykdom, PAD/CAD. Aterosklerotisk sjukdom i perifera och hjärtkärl drabbar många patienter årligen och ökar både sjuklighet och dödlighet. Klicka och testa din kunskap om aterosklerotisk sjukdom (PAD / CAD). Se gärna BestPractice Nordic MEDtalks före du gör quizzen: Perifer arteriell sjukdom (PAD) Klinisk hantering och behandling av PAD Bestämning av ankel-brakialindex (ABI) [gravityform id="8" title="true" description="true"]

#Senaste Tidskrift

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Hjärt-kärlsjukdom
  • Blodtrycksmätning
  • Inkretinbehandling

Preventivguiden

Updates on COVID-19

Medicinskt test

MEDtalks du bör se

MEDtalks du bör se

Perifer arteriell sjukdom (PAD) – definition,...

Föreläsare: Joakim Nordanstig

Speltid: 7:25

Bättre behandling av kransartärsjukdom (CAD) och...

Föreläsare: Lars Rydén

Speltid: 27:04

Blödningar under AK-behandling

Föreläsare: Jess Lambrechtsen

Speltid: 10:05