Kort om BestPractice Nordic

Best Practice Nordic förbättrar folkhälsan och patientbehandlingen genom yrkesdialog mellan läkare.

Vi gör det genom att skapa förutsättningar för dialog mellan läkare genom exempelvis MEDtalks från internationella konferenser, utvalda konferensevent med deltagande av läkare, utbildningsvideor anpassade till olika specialistområden samt vetenskapliga test. BestPractice Nordic publicerar drygt 200 MEDtalks årligen i Norden.

På Best Practice Nordic delar läkare med sig av sina kunskaper till kollegor och möjliggör därmed en professionell dialog mellan läkare i Danmark, Norge, Sverige och Finland. Detta främjar förståelsen och den kliniska implementeringen av nya behandlingsmöjligheter.

Best Practice Nordic ApS har självständiga redaktioner i Danmark, Norge, Sverige och Finland som ger ut tidskrifter inom sina respektive terapiområden. Tidskrifterna skickas utan kostnad till läkare som arbetar inom de olika specialistfälten. Utgivningen finansieras via annonser, men annonsörerna har inget inflytande över artiklarna. Skribenterna ansvarar för nivån och sakinnehållet i sina artiklar. Tidningsartiklarna skrivs av läkare för kollegor, och innehållet bestäms av ett medicinskt råd bestående av välkända läkare, vilket garanterar närhet och medicinsk relevans. BestPractice Nordic ApS ger ut omkring 125 tidskrifter per år i Norden.

Vi tar gärna emot synpunkter och ämnesförslag samt frågor som rör vårdprofessionellas dagliga arbete. Har du förslag är du välkommen att kontakta oss på info@bpno.dk

Läkarna bakom BestPractice Nordic
BestPractice Nordic ges ut i Danmark, Norge, Sverige och Finland inom olika terapiområden. I Sverige ges BestPractice Nordic ut på följande områden:

Dermatologi • Diabetes/ Hjärtkärlsjukdomar • Hematologi • Infektionsmedicin • Lungmedicin • Multipel Skleros • Onkologi • Psykiatri/Neurologi • Reumatologi

BestPractice Nordic arbetar för att förbättra folkhälsan och patientbehandlingen genom dialog och förmedling av de bästa behandlingsmetoderna – best practice – mellan läkare och andra vårdprofessionella.

BestPractice Nordic publicerar artiklar och MEDtalks där läkare förmedlar kunskap till sina kollegor – kunskap som är relevant i deras dagliga kliniska arbete. Artiklarna skrivs i första hand av läkare och andra vårdprofessionella.

För att få tillgång till alla artiklar och MEDtalks måste du registrera dig som användare. Det kostar ingenting att registrera sig, men ett krav är att du har någon form av hälso- och sjukvårdsutbildning. Som användare får du fri tillgång till artiklar och MEDtalks från Danmark, Norge, Sverige och Finland inom de olika specialistområdena.