Pressrelease

BestPractice Nordic stärker sin digitala affärsutveckling och marknadsföring

3. September 2019

Vår mission är att förbättra folkhälsan och patientbehandlingen genom dialog och förmedling av ny kunskap mellan läkare och andra vårdprofessionella i hälso- och sjukvården. Vi upplever att behovet av dialog och kommunikation är stort, och redan i dag får drygt 18 000 läkare och andra vårdprofessionella i hela Norden varje månad ett nationellt inriktat faktabaserat perspektiv på nya diagnostiseringssätt, behandlingsmetoder och nationella riktlinjer.

”Det är viktigt för oss att läkare och annan vårdpersonal enkelt och friktionsfritt får tillgång till ny kunskap och att det så mycket som möjligt sker på användarens premisser. Eftersom kommunikation av nya rön inom medicin och vård i allt högre grad sker digitalt är utvecklingen av digitala kanaler en central del av vår fortsatta tillväxtstrategi. Därför utvidgar vi ägarkretsen med Charlotte Fagernæs Knudtzen, som får ansvaret för digital affärsutveckling och marknadsföring”,säger Peter Bøgkjær, CEO.

Charlotte har hög kompetens inom varumärkeshantering och digital affärsutveckling och har bland annat arbetat för byråerna Sigma, Advice A/S och Brandloop. Hon är dessutom biträdande lektor på Copenhagen Business School, där hon har varit medförfattare till flera internationella publikationer om varumärkesutveckling. Charlotte har också erfarenhet av kommunikation inom medicin och vård från bland annat Nyt Hospital Nordsjælland och Coloplast. Läs mer om Charlottes profil här

”Jag ser mycket fram emot att utveckla BestPractice Nordics kommunikationsplattformar. Det handlar om att på ett enkelt sätt ge användaren tillgång till den senaste kunskapen om diagnostiserings– och behandlingsmöjligheter i en aktiv vardag. Detta kräver helt nya sätt att arbeta med medicinskt och vårdrelaterat material”, säger Charlotte Fagernæs Knudtzen.

Charlotte Fagernæs Knudtzen tillträder sin tjänst och blir delägare från och med den 3 september 2019.

De fyra partnerna i BestPractice Nordic: Lars Christensen, Jan Andreasen, Charlotte Knudtzen och Peter Bøgkjær.

BestPractice Nordic förmedlar ny medicinsk kunskap och stöder dialog mellan läkare inom en rad olika medicinska specialområden i hela Norden. BestPractice Nordic har i dag 15 medarbetare i Danmark, Norge, Sverige och Finland och ger ut omkring 25 tidskrifter och 300–400 MEDtalks (medicinska videor) årligen. BestPractice Nordic omsatte 20 miljoner DKK det senaste räkenskapsåret.

För ytterligare information, kontakta:

Peter Bøgkjær, CEO & Partner, mobil +45 2045 7262

Jan Andreasen, Chief Editor, MD & Partner, mobil +45 5151 8831


BestPractice Nordic stärker sin position på den nordiska marknaden

november 2018

BestPractice Nordic har valt att förstärka sin ledningsmässiga kompetens och erfarenhet i syfte att stärka sin position som förmedlare av medicinsk information och kunskap samt för att garantera en fortsatt positiv och expansiv utveckling. Det sker genom rekryteringen av Peter Bøgkjær som CEO och partner i BestPractice Nordic. Peter har under sin karriär haft positioner som chef och CEO i både mindre och mellanstora företag, och hans kompetens och erfarenheter är huvudsakligen inom ledning och affärsutveckling. För ytterligare information om Peters profil, se här

Förutom det dagliga ledningsarbetet kommer Peters huvuduppgift inledningsvis vara att stärka och konsolidera BestPractice Nordic ställning på den nordiska marknaden. BestPractice Nordic kommer även att fokusera på utveckling av nya produkter och tjänster, bland annat digitala plattformar och andra kommunikationskanaler och medier.

I samband med detta har Morten Søndberg valt att lämna rollen som direktionsledamot för att fokusera på sin egen verksamhet. Detta sker från och med 1 november 2018.

Peter Bøgkjær tillträder sin tjänst och ingår i ägarkretsen från och med 1 december 2018.

De båda grundarna och ägarna Jan Andreasen och Lars Christensen säger: ”Vi vill med dessa åtgärder stärka BestPractice ställning som ett multimediabolag. Vi kommer att lansera ett antal nya initiativ, produkter och tjänster, både analogt och digitalt, riktade såväl mot pratiserande läkare, specialister och annan hälso- och sjukvårdspersonal som mot patientgrupper och andra intressenter inom hälso- och sjukvården i hela Norden. Därför väljer vi att från och med 1 december 2018 ändra namn till BestPractice Nordic.”

BestPractice Nordic förmedlar ny medicinsk kunskap och stimulerar till dialog mellan ett antal medicinska specialområden i hela Norden. BestPractice Nordic har i dag 15 medarbetare i Danmark, Norge, Sverige och Finland och ger ut omkring 125 tidskrifter och 300–400 MEDtalks (videofilmad medicinsk information) årligen. Det senaste räkenskapsåret omsatte BestPractice 20 miljoner DKK.

För ytterligare information, kontakta:

Jan Andreasen, Chief Editor, MD & partner, mobil +45 5151 8831

Peter Bøgkjær, CEO & partner (från 2018-12-01), mobil +45 2045 7262