Efter att FOURIER2, den första kontrollerade studien med PCSK9-hämmare, publicerats presenterade European Society of Cardiology (ESC) och European Atherosclerosis Society (EAS) en gemensam publikation med praktiska riktlinjer för användning av PCSK9-hämmare i kardiovaskulär prevention.1  Dessa riktlinjer gavs ut 2017 och sedan dess har ytterligare en studie med liknande upplägg publicerats (ODYSSEY).3 Dessutom har ett flertal ...

#Senaste tidskrift

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Hjärt-kärlsjukdom
  • Blodtrycksmätning
  • Inkretinbehandling