Graviditetsdiabetes definieras som diabetes eller nedsatt glukostolerans som uppstår under graviditet men som normaliseras efter förlossningen. Prevalensen i Sverige är i dag cirka 1–3 procent av alla gravida kvinnor, men ökar årligen.1 Graviditetsdiabetes innebär bland annat ökad risk för förlossningsskador (på grund av stora barn), intrauterin fosterdöd och neonatal hypoglykemi samt på längre sikt ökad ...

#Senaste tidskrift

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Hjärt-kärlsjukdom
  • Blodtrycksmätning
  • Inkretinbehandling