Psykiska och somatiska besvär före menstruation är vanligt. Ägglossning är en förutsättning för premenstruella symtom. Därför behöver många kvinnor med PMS och PMDS graviditetsskydd eller behandling för menstruationsrelaterade besvär. Det är vanligt att uppleva psykiska och somatiska symtom före menstruation. Bland fertila kvinnor beräknas 20–30 procent ha premenstruellt syndrom (PMS) med måttliga besvär, medan 3–8 ...

#Senaste tidskrift

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Hjärt-kärlsjukdom
  • Blodtrycksmätning
  • Inkretinbehandling