Patienter med kardiovaskulär sjukdom kan vistas på hög höjd, men hur hög och hur stor ansträngning de kan utföra beror på sjukdom och stadium. Det är viktigt att se över patientens läkemedel innan denne vistas på hög höjd, då vissa läkemedel är mindre effektiva eller kan påverka det fysiologiska svaret vid hypobar hypoxi. Människan har under detta sekel rest ...

#Senaste tidskrift

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Hjärt-kärlsjukdom
  • Blodtrycksmätning
  • Inkretinbehandling