Workshop om Waldenströms makroglobulinemi (IWM10) i New York 11–14 oktober 2018 Steven Treon, chef för Bing Center for Waldenström’s Macroglobulinemia vid Dana-Farber Cancer Institute i Boston, har ett stort intresse för den som upptäckte denna sjukdom. Det ledde till att han under förberedelserna för den 10:e internationella workshopen om Waldenströms makroglobulinemi (IWM10) råkade läsa en ...

Att minska ojämlikhet i hälsa och att ge lika tillgång till hälso- och sjukvård baserat på behov är centrala mål i de flesta OECD-länder.1 WHO har definierat jämlik hälso- och sjukvård som lika tillgång till tillgänglig behandling vid jämförbara behov, lika användning av hälso- och sjukvård vid samma behov och samma kvalitet i behandlingen för ...

#Senaste tidskrift

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Hjärt-kärlsjukdom
  • Blodtrycksmätning
  • Inkretinbehandling