Ett omfattande arbete har lagts på att kartlägga de genetiska varianter som påverkar risken att insjukna i MS.1–3 Målet är att förstå sjukdomsmekanismer som i bästa fall går att påverka med läkemedel. Styrkan med genetiska sjukdomsassociationer är att kausalitetens riktning är otvetydig. Å andra sidan säger de i allmänhet väldigt lite om hur sjukdomen påverkas, ...

#Senaste tidskrift

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Hjärt-kärlsjukdom
  • Blodtrycksmätning
  • Inkretinbehandling