Klinisk diagnostik av käkledsartrit

Reumatologi | Maria Pigg | 29. Mar 2019 kl. 3:19 |

Den som drabbas av akut artrit i käkleden har ofta påtagliga besvär med smärta och nedsatt rörlighet i leden. Det kan till exempel vara svårt att gapa, bita, tugga mat och tala. Patienter med dessa problem söker ofta tandläkare akut. Orsaken till besvären är ibland lokal, till exempel ett trauma (vilket inkluderar både makrotrauma i ...

#Senaste tidskrift

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Hjärt-kärlsjukdom
  • Blodtrycksmätning
  • Inkretinbehandling