Begreppet katatoni (från grekiskans morfem cata; “ner” och ten; “spänning”) formulerades 1874 av den tyske klinikern Ludwig Kahlbaum (1828–1899). I sin bok Die katatonie oder das spannungsirresein beskriver Kahlbaum 17 kliniska tecken på ett katatont syndrom hos patienter med svåra affektiva, psykotiska och några andra medicinska tillstånd.1  Emil Kraepelin (1856–1926), författare till många psykiatriska läroböcker ...

#Senaste tidskrift

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Hjärt-kärlsjukdom
  • Blodtrycksmätning
  • Inkretinbehandling