Kolorektal cancer är en av de mest förekommande cancerdiagnoserna och den tredje vanligaste orsaken till cancerrelaterad död. Spridning av cancern är den främsta orsaken till dödlighet hos dessa patienter.  Följaktligen behöver vi utveckla och karaktärisera nya cancerläkemedel som begränsar kolorektal cellspridning och metastasering. I denna studie fann vi att de små molekylerna reversine och SP600125 ...

#Senaste tidskrift

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Hjärt-kärlsjukdom
  • Blodtrycksmätning
  • Inkretinbehandling