Resultaten i denna interventionsstudie visar att deltagarnas förmåga att komma ihåg och förstå resultaten av epikutantestningen samt att göra förändringar i sin livsföring var beroende av vissa faktorer. Det handlade om antalet ämnen de testats positiva för, vilka kontaktallergier de hade samt om ålder och kön. Resultaten belyser vikten av effektiv utbildning och noggrann information ...

Hudkontakt med kromgarvat läder, till exempel i handskar, skor och möbler, kan orsaka allergiskt kontakteksem.1-3 Kromgarvade läderprodukter anses utgöra en av de viktigaste källorna till hudexponering och sensibilisering för krom.1 Krom är den tredje vanligaste orsaken till kontaktallergi bland metallerna.4,5 Sedan 2015 är sexvärt krom, Cr(VI), genom EU:s kemikalieförordning REACH, begränsat i lädervaror som kommer ...

#Senaste tidskrift

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Hjärt-kärlsjukdom
  • Blodtrycksmätning
  • Inkretinbehandling