CheckMate 9LA is the second trial in a row of trials investigating the role of immunotherapy combinations in patients with non-small cell lung cancer (NSCLC). At the preplanned interim analysis after 8.1 months, overall survival was significantly prolonged with the combination of ipilimumab (IPI) and nivolumab (NIVO) and chemo vs chemo alone as front-line therapy in unselected patients with advanced ...

Det första klassifikationssystem som utvecklades för småcellig lungcancer (SCLC) kallades VALSG-systemet (Veterans Administration Lung Study Group). Enligt VASLG indelades patienter med en tumörbörda som innefattade en lunga med eller utan engagemang av regionala lymfkörtlar och med intentionen att botas till ”Limited Disease” (LD), medan definitionen av ”Extensive disease” (ED) var tumörbörda bortom begränsad sjukdom, det ...

Kirurgiskt avlägsnande av tumör i lungvävnaden är den behandlingsmetod som har bäst prognos vid icke-småcellig lungcancer som diagnostiserats på ett tidigt stadium.1 Operationen förknippas dock med ökad risk för postoperativa lungkomplikationer (PPC), med förlängd vårdtid och ökad mortalitet som följd.2 Detta gäller i synnerhet äldre personer, patienter som har andra kroniska sjukdomar, till exempel kroniskt ...

Modulating immune inhibitory pathways has been a major recent breakthrough in cancer treatment. Checkpoint blockade antibodies targeting cytotoxic T-lymphocyte antigen 4 (CTLA-4) and programed cell-death protein 1 (PD-1)/PD-1 ligand 1 (PD-L1) have demonstrated acceptable toxicity, promising clinical responses, durable disease control, and improved survival in 20-30% of patients with advanced melanoma, and non-small cell lung ...

#Senaste tidskrift

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Hjärt-kärlsjukdom
  • Blodtrycksmätning
  • Inkretinbehandling