Insamlingsstiftelsen för MS-forskning bildades 2009 med syftet att långsiktigt stödja svensk forskning om multipel skleros. Sedan 2011 har stiftelsen delat ut 5 710 000 kronor till 31 olika forskningsprojekt. De senaste tre åren har större forskningsbidrag kunnat delas ut tack vare större donationer.  Bland annat gjorde Harley Davidsson Club Sweden under 2018 ett “charity run” ...

#Senaste tidskrift

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Hjärt-kärlsjukdom
  • Blodtrycksmätning
  • Inkretinbehandling