Diagnosen multipel skleros (MS) ställs utifrån internationellt definierade diagnostiska kriterier. Patienterna delas därefter in i tre förloppsformer:  • Skovvis förlöpande MS. • Primär progressiv MS. • Sekundär progressiv MS.  De allra flesta patienter med MS (cirka 80 procent) har skovvis förlöpande MS, och hos omkring 50 procent av dessa kommer sjukdomen med tiden att övergå ...

Multipel skleros (MS) är en kronisk inflammatorisk, demyeliniserande och neurodegenerativ sjukdom i centrala nervsystemet (CNS)1 och en av de vanligaste orsakerna till neurologisk sjukdom hos unga människor.2,3 Med tiden utvecklar 50 procent av alla patienter progressiv MS, som inte kan behandlas.4 Från ett tidigt sjukdomsstadium kännetecknas MS av lesioner i den vita hjärnsubstansen. Vartefter sjukdomen ...

Äldre läroböcker tog sällan upp kognitiva svårigheter i samband med MS och dessa utreddes heller inte kliniskt.1 På senare år har fokus emellertid ökat på de kognitiva svårigheterna hos patienter med MS.  Den danska Scleroseforeningens tidskrift har publicerat flera artiklar i ämnet och föreningens lokalavdelningar har arrangerat aktiviteter på temat kognition. I en enkätundersökning som ...

Vid multipel skleros (MS) uppstår cellförlust och irreversibla skador på nervvävnad från sjukdomsdebuten.1 I tidiga sjukdomsstadier kan kroppens neurologiska reservkapacitet och plasticitet delvis kompensera för skadorna och upprätthålla normal neurologisk funktion, men med tiden uttöms kompensationsmöjligheterna vilket leder till irreversibel symtomprogression och funktionsförlust.2  Betydelsen av tidigt insatt sjukdomsmodifierande behandling är väl dokumenterad när det gäller ...

Smärta och multipel skleros

Multipel skleros | Sarah Burkill, | 4. Feb 2019 kl. 11:45 | ,

Det är allmänt känt bland läkare att patienter med MS upplever smärta mer än personer utan MS, men orsaken till detta är inte helt klarlagd.  Problemen uppstår när man i studier försöker mäta smärta genom att undersöka och ge frågor både till personer med en kronisk sjukdom, till exempel MS, och till personer utan en ...

#Senaste tidskrift

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Hjärt-kärlsjukdom
  • Blodtrycksmätning
  • Inkretinbehandling