Effektiva och accepterade preventivmedel är avgörande för sexuell och reproduktiv hälsa. För att rådge i valet av preventivmetod gäller det att förmedla kunskap och motivation och att komma ihåg att vilken metod som helst är bättre än ingen alls – och att flera metoder kan kombineras. En effektiv preventivmedelsmetod i botten kan kombineras med kondom ...

Psykiska och somatiska besvär före menstruation är vanligt. Ägglossning är en förutsättning för premenstruella symtom. Därför behöver många kvinnor med PMS och PMDS graviditetsskydd eller behandling för menstruationsrelaterade besvär. Det är vanligt att uppleva psykiska och somatiska symtom före menstruation. Bland fertila kvinnor beräknas 20–30 procent ha premenstruellt syndrom (PMS) med måttliga besvär, medan 3–8 ...

#Senaste tidskrift

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Hjärt-kärlsjukdom
  • Blodtrycksmätning
  • Inkretinbehandling