Återkommande icke-kardiell bröstsmärta har negativ inverkan på psykiskt välmående och hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL). Detta gäller i synnerhet patienter med tidigare hjärtsjukdom vilka visar signifikant lägre HRQoL än patienter med icke-kardiell bröstsmärta utan tidigare hjärtsjukdom. Många patienter som söker akut på grund av bröstsmärta blir utskrivna utan någon förklaring, annat än att akut hjärtsjukdom uteslutits, så ...

Trots att psykiatriska sjukdomar belastar individer, familjer och samhälle vet vi relativt lite om deras ursprung. Detta begränsar möjligheterna att utveckla nya behandlingar. Genom att mer precist etablera hur mycket av variationen hos psykiatriska sjukdomar som kan attribueras till genetik (det vill säga ärftlighet) kan vi förhoppningsvis lära oss mer om deras underliggande faktorer.  Det ...

Det är förkrossande när ens barn drabbas av en svår sjukdom som cancer. Beskedet om cancer och den inte sällan långa och krävande behandlingen är något som väcker kraftiga reaktioner i termer av oro, rädsla, traumatisk stress och nedstämdhet hos de flesta föräldrar, även om dessa problem hos majoriteten avtar till normala nivåer två år ...

#Senaste tidskrift

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Hjärt-kärlsjukdom
  • Blodtrycksmätning
  • Inkretinbehandling