Ett omfattande arbete har lagts på att kartlägga de genetiska varianter som påverkar risken att insjukna i MS.1–3 Målet är att förstå sjukdomsmekanismer som i bästa fall går att påverka med läkemedel. Styrkan med genetiska sjukdomsassociationer är att kausalitetens riktning är otvetydig. Å andra sidan säger de i allmänhet väldigt lite om hur sjukdomen påverkas, ...

Trots att det har gått över 150 år sedan sjukdomen multipel skleros (MS) beskrevs för första gången av den franske neurologen Jean-Martin Charcot, så är den bakomliggande orsaken till MS ännu inte helt klarlagd. Forskningen är överens om att en kombination av genetiska och miljörelaterade faktorer, som kvinnligt kön, HLA-DR1*15 och rökning, är förknippade med ...

#Senaste tidskrift

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Hjärt-kärlsjukdom
  • Blodtrycksmätning
  • Inkretinbehandling