Det första klassifikationssystem som utvecklades för småcellig lungcancer (SCLC) kallades VALSG-systemet (Veterans Administration Lung Study Group). Enligt VASLG indelades patienter med en tumörbörda som innefattade en lunga med eller utan engagemang av regionala lymfkörtlar och med intentionen att botas till ”Limited Disease” (LD), medan definitionen av ”Extensive disease” (ED) var tumörbörda bortom begränsad sjukdom, det ...

#Senaste tidskrift

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Hjärt-kärlsjukdom
  • Blodtrycksmätning
  • Inkretinbehandling