Testa din kunskap om svår astma

Lungmedicin | Primärvård | Best Practice Nordic | 28. Jan 2019 kl. 2:36 |

Testa din kunskap om svår astma och se här nedan vilka frågor du svarade rätt på och vilka frågor som du svarade ...

#Senaste tidskrift

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Hjärt-kärlsjukdom
  • Blodtrycksmätning
  • Inkretinbehandling