Forskningsintresset för omega-3/6-fettsyrornas betydelse vad gäller inlärning, läsning och koncentration har ökat markant under 2000-talet. I djurstudier har man funnit att omega-3 kan ha antiinflammatorisk verkan och även påverka nervcellmembranens genomsläpplighet och transport av transmittorsubstanser såsom dopamin och serotonin.  Studier som undersökt barn med uppmärksamhetsstörning och lässvårigheter har visat positiva effekter av omega-3/6. Studier som ...

#Senaste tidskrift

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Hjärt-kärlsjukdom
  • Blodtrycksmätning
  • Inkretinbehandling