Bättre behandling av kransartärsjukdom (CAD) och perifer artärsjukdom (PAD)

Lars Rydén | Diabetes / Hjärtkärlsjukdomar | Juni 26, 2019

Föreläsare: Lars Rydén

Hör hur kombinationen av låg dos acetylsalicylsyra och rivaroxaban kan minska risken för stroke och hjärtinfarkt för patienter med kransartärsjukdom och perifer artärsjukdom. I denna MEDtalk redogör Lars Rydén för de kliniska konsekvenserna av COMPASS-studien. I COMPASS-studien deltog 27 395 patienter från 33 länder, och den är därmed en av de största studierna av denna patientgrupp. När resultaten lades fram vid den europeiska ESC-kongressen rådde stor enighet om att resultaten från COMPASS skulle förändra behandlingen av patienter med kansartärsjukdom och perifer artärsjukdom. Hör professor Lars Rydén, Karolinska universitetssjukhuset, presentera effekter och biverkningar av behandlingen samt precisera vilken patientgrupp som kan ha nytta av den.