Bestämning av ankel-brakialindex (ABI) – en praktisk anvisning

Joakim Nordanstig | Primärvård | Augustiii 21, 2019

Föreläsare: Joakim Nordanstig

PAD är en klinisk diagnos som omfattar anamnes och kliniska undersökningar, bland annat bestämning av ankel-brakialindex. Ett normalt ankel-brakialt tryck är >0,9. Om ABI är under eller lika med 0,9 handlar det per definition om perifer arteriell sjukdom (PAD).