Kombinationsbehandling minskar risken för stroke och akut hjärtinfarkt vid kransartärsjukdom och perifer artärsjukdom

Lars Rydén | Diabetes / Hjärtkärlsjukdomar | Juni 26, 2019

Föreläsare: Lars Rydén

Hör vilken effekt som dina patiener med CAD och PAD kan uppnå vid behandling med låg dos acetylsalicylsyra och rivaroxaban samt risken för biverkningar.

Professor Lars Rydén beskriver de kliniska konsekvenserna mot bakgrund av en av de största studier som genomförts med denna patientgrupp.