Perifer arteriell sjukdom (PAD) – definition, epidemiologi och riskfaktorer

Joakim Nordanstig | Primärvård | Augustiii 21, 2019

Föreläsare: Joakim Nordanstig

I denna modul presenterar Joakim Nordanstig en enkel och praktisk bedömning av svårighetsgraden av PAD. PAD är en global pandemisk sjukdom som allt fler patienter kommer att drabbas av under kommande år och vars incidens har ökat med 25 procent på kort tid. När det gäller prevention och behandling är det fyra centrala riskfaktorer som är grundorsaker till PAD.