Treat to Target (T2T)

Josef Smolen & Tore K. Kvien | Reumatologi | Januari 23, 2019

Föreläsare: Josef Smolen & Tore K. Kvien

I denna första modul talar professor Josef Smolen, redaktör för Annals of Rheumatic Diseases (ARD), med professor Tore K Kvien om betydelsen och vikten av treat to target (T2T)-principen för effektiv behandling av patienter med RA. Vi får en kort historisk tillbakablick på studierna bakom T2T. Följ med i diskussionen om hur viktigt det är att skilja mellan behandling av den individuella patienten, genom delat beslutsfattande (shared decision) när det gäller behandlingsmål, och behandling på gruppnivå. På gruppnivå bör målsättningen alltid vara låg sjukdomsaktivitet eller remission, enligt professor Smolen. Ett av de viktigaste målen med behandlingen är att undvika irreversibel strukturell ledskada och därmed också att uppnå god funktion. Ett annat tema som diskuteras i denna modul är behovet av individanpassad monitorering av patienterna.