Skip to Content

ADHD och skolresultat – har farmakologisk behandling effekt på längre sikt?

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top