Skip to Content

Cookies

En cookie eller kaka är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information. BestPractice Nordic sparar ingen personlig information via cookies. Om du inte vill ha några cookies kan du ställa in detta i din webbläsare.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389) ska alla som besöker en webbplats med cookies få tillgång till information om att webbplatsen innehåller cookies och varför cookies används. Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

På BestPractice Nordic webbplats används cookies av rent tekniska skäl för att göra webbplatsen mer funktionell för användaren. Cookies används endast när det är nödvändigt. Om en funktion går att använda utan cookies och cookies går att ta bort utan att det medför orimliga kostnader eller större försämringar för användarna, ska det göras.

Så använder BestPractice Nordic webbplats cookies
Cookies lagras på din dator när du använder följande funktioner:

  • Lyssnar
  • Ser filmer
  • Ställer frågor
  • Beställer material
  • I den virtuella rundvandringen
  • När du svarar på inbjudan till särskilda evenemang

Cookies lagras och aktiveras när funktionen den behövs för aktiveras. Alla funktioner som använder cookies aktiveras genom en åtgärd av användaren, till exempel genom att du klickar på en knapp. Information om cookies finns i anslutning till de funktioner som använder cookies. I och med att du aktiverar funktionen i fråga, samtycker du till cookies.

BestPractice sparar ingen personlig information via cookies. Information om besökaren kan inte spåras.

Om du vill undvika cookies
Om du inte vill ha några cookies kan du ställa in detta i din webbläsare. Det kan dock innebära att du inte får tillgång till alla sidor på webbplatsen.

Du kan ställa in webbläsaren så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan du också radera cookies som lagrats tidigare. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Om du vill beställa material från BestPractice Nordic utan att använda dig av webbplatsen är du välkommen att kontakta oss på info@bpno.se eller telefon +46 (0)70-440 23 44.

Back to top