Skip to Content

Ett bidrag till BestPractice Nordic är ett bidrag som förbättrar människors hälsa både nationellt och globalt

Vi på BestPractice Nordic är stolta över våra skribenter som förutom att medverka till saklig kunskapsförmedling på hög nivå även hjälper till att stödja Läkare utan gränsers livsviktiga globala arbete med medicinsk akutvård i världens katastrofområden.

När du lämnar ett bidrag till BestPractice Nordic stödjer du nämligen samtidigt dina sjukvårdande kollegors globala krisarbete, eftersom vi för alla artiklar som publiceras skickar en donation till Läkare utan gränser.

Om Läkare utan Gränser

Har du en idé till en artikel?

Skicka ett förslag till redaktionen.

Skicka mail
Back to top