Skip to Content

Privacy

Om BestPractice

BestPractice utges av en oberoende medicinsk redaktion.

Alla artiklar skrivs av läkare och annan sjukvårdspersonal. Skribenterna har speciell kunskap inom varje område, vilket säkrar uppdaterad och akademisk relevans. Enskilda författares värdering överensstämmer inte nödvändigtvis med redaktionens synpunkter utan utgör författarens egen inställning.

Målsättningen med BestPractice är att i en kort och överblickbar form bidra till kunskapsutveckling, debatt och bästa praxis inom respektive specialitet.

Därmed önskar vi också gärna input och förslag från dig på ämnen och frågeställningar som berör ditt dagliga arbete. Har du förslag kontakta oss gärna på redaktionen@bpno.se .

BestPractice är en oberoende tidning som finansieras genom läkemedelsföretagens annonser. Annonsörerna har inget inflytande över innehållet i de artiklar som finns i tidningen.

Med vänlig hälsning
Redaktionen

Distribution

BestPractice är reserverad för personal som arbetar i vården.

För att få tillgång till BestPractice internettjänster och för att motta nyhetsmejl, måste du först få en profil registrerat på bpno.se.

Login är förbehållet för vårdpersonal då webbsidan innehåller information om receptbelagda läkemedel. Med vårdpersonal avses läkare, tandläkare, veterinärer, farmaceuter, sjuksköterskor och farmakologer, samt studerande inom dessa områden.

Vill du läsa mer om detta hänvisar vi till Riksdagen Svensk författningssamling, Läkemedelslag (1992-859)  http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lakemedelslag-1992859_sfs-1992-859/

samt Läkemedelsverkets författningssamling, Läkemedelsverkets föreskrifter om marknadsföring av humanläkemedel (LFVS 2009:6) https://www.lakemedelsverket.se/upload/lvfs/LVFS_>2009-6.pdf

Om du inte omfattas av läkemedelslagens definition av vårdpersonal kommer du att få tillgång till artiklar men inte till reklam relaterat till receptbelagda läkemedel.

BestPractice tidningar skickas gratis, via post och mejl, till läkare och annan sjukvårdspersonal som är aktuella inom BestPractice terapiområden. Om du är läkare inom ett speciellt område som BestPractice utkommer i, men inte mottar tidningen, kan du anmäla dig på bpno.se, eller skriv till oss på info@bpno.se, så säkerställer vi att du mottar BestPractice till önskad adress.

Nyhetsbrev

När du har en profil på bpno.se mottar du nyhetsmejl från oss.

BestPractice sänder dig nyhetsmejl i samband med varje ny utgåva av BestPractice, samt vid andra nyheter och erbjudande inom din specialitet. Beroende på dina valda intresseområden, innebär detta ett till två mejl i månaden från BestPractice.

Du har alltid möjlighet att avstå från mejl under din profil på bpno.se.

Persondata

Personuppgifter behandlas av BestPractice i enlighet med Personuppgiftslagen. Svensk Författningssamling Personuppgiftslag 1998:204 finner du på denna länk http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Personuppgiftslag-1998204_sfs-1998-204/

Personuppgifter används för att kunna genomföra den service som uppgifterna är insamlade i förbindelse med. Upplysningarna används därutöver till att få större kunskap om dig och andra användare av hemsidan. Detta användande kan bl.a. omfatta undersökningar och analyser, inriktade mot att förbättra våra produkter, tjänster och teknik.

Du kan alltid kontakta oss för information om de uppgifter vi har registrerat om dig.

Vi kommer att vid vissa tillfällen använda oss av de personupplysningar som du lämnat på vår hemsida. Omfattningen sker i relation till vad som är nödvändigt för att vi skall kunna utföra den tjänsten den önskar. Det kan ske i samband med att vi skall lägga upp dig som användare i systemet, om vi skickar dig information du beställt, administration av anmälan till utbildning via webinar eller liknande. Uppgifterna användas som för att kunna utföra en service till dig och lämnas inte vidare till tredje part.

Ansvarsfriskrivelse

Allt användande på BestPractice portal (bestpractic.se, bpno.dk, bpno.no och bpno.fi) är på användarens eget ansvar. Alla möjliga rimliga åtgärder har skett för att säkra exakta och uppdaterade upplysningar på denna portal.

Information som är publicerad på denna portal kan dock innehålla tekniska felaktigheter eller tryckfel.

BestPractice ApS, våra annonsörer eller leverantörer är inte ansvariga för direkta eller indirekta skador, följdskador eller för annan skada på tillgångar, data eller driftstopp som uppstått i samband med användande eller presentation av upplysningar från denna portal.

I samband med frågeställningar inom ett specifikt terapiområde bör relevant sjukvårdspersonal tillfrågas.

Vi uppdaterar löpande denna sida. BestPractice och/ eller relaterade leverantörer kan när som helst utföra förbättringar och/ eller ändringar i informationen på denna portal.

© BestPractice
Alla rättigheter till text och bilder på denna portal tillhör BestPractice ApS och respektive upphovsman.

Back to top