Skip to Content

ASH 2023: CAPTIVATE Study – Ibrutinib-Venetoclax for CLL/SLL

The CAPTIVATE study’s latest findings offer new hope for CLL/SLL patients with the oral ibrutinib-venetoclax, demonstrating lasting remissions and promising retreatment outcomes.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top