Skip to Content

ASH 2023: ELEVATE-TN Study – 6-Year Follow-up of Acalabrutinib Efficacy in CLL

The ELEVATE-TN study offers compelling long-term data on acalabrutinib’s effectiveness in treating chronic lymphocytic leukemia, showcasing sustained benefits and safety over 74.5 months.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top