Skip to Content

SABCS 2023: Blood Hormone Levels: A Key to Effective Breast Cancer Prevention in Post-Menopausal Women

New research from Queen Mary University of London reveals how blood hormone levels can determine the effectiveness of anastrozole in preventing breast cancer in post-menopausal women.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top