Skip to Content

Consecutive Mammography Screening Is the Best Way to Reduce the Risk of Premature Death from Breast Cancer

New research indicates that modern therapy alone will not reduce breast cancer mortality – regular screening mammography is necessary to optimize the reduction in risk.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top